Testy DNA na ustalenie pokrewieństwa/ustalenie ojcostwa

Nasza firma wykonuje szereg badań, które mają na celu ustalenie czy istnieje biologiczne pokrewieństwo między dwoma lub więcej osobami. Badania te wykonujemy w oparciu a analizę kodu DNA z próbek pobranych od osób podlegających badaniu.

Czym jest test na ustalenie ojcostwa?

Test na ustalenie ojcostwa ustala czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Ponieważ kod DNA dziecka jest w równej części dziedziczony zarówno po ojcu jak i po matce, a nasza firma analizując kod DNA ojca oraz dziecka jest w stanie ustalić czy posiadają one wspólne cechy i w związku z tym czy dany mężczyzna jest ojcem danego dziecka.

Naukowe wyjaśnienie testu DNA na ojcostwo badań

Wiedząc jak poszczególne nici DNA są przekazywane dzieciom przez rodziców jesteśmy w stanie ustalić genetyczne powiązania między osobami. Przeczytaj więcej na ten temat klikając w ten link do polskiej wersji. Proszę kliknąć tutaj aby dowiedzieć się więcej o naukowych podstawach naszych testów

Prawdopodobieństwo ustalenia biologicznego ojcostwa

Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo ustalenia ojcostwa to zależy ono od złożoności danego przypadku oraz od jakości materiałów do badania. Z reguły nasze badania pozwalają ustalić ojcostwo na 99%. Aby przeczytać o tym zagadnieniu proszę kliknąć tutaj.

Rezultat

Rezultatem jest raport dostarczany elektronicznie w formacie pdf, który opisuje części DNA dziecka i rodzica pasujące i te które nie pasują do siebie oraz jaki jest finalny rezultat.

Jaki test powinienem wybrać?

Większość testów DNA wymaga pobrania materiału do badań od conajmniej dwóch osób: np. od dziecka oraz od osoby, która jest rzekomo z tą osobą powiązana np. jest jego domniemanym ojcem.

Aby wybrać test, który najbardziej Państwu odpowiada proszę spojrzeć na poniższą tabelę.

Typ testu Podstawowy test na ojcostwo Test na bycie rodzeństwem Test na relację Wujek/Ciocia - dziecko Test na relację Dziadkowie - dziecko Inne...
Opis/Cel testu Test ma na celu ustalenie czy dana osoba jest biologicznym ojcem dziecka. Test ma na celu ustalenie czy dwoje dzieci są biologicznym rodzeństwem (czy posiadają przynajmniej jednego wspólnego rodzica). Test ten można wykorzystać do ustalenia ojcostwa poprzez badanie próbek pobranych od dwojga lub więcej dzieci domniemanego ojca Test ma na celu ustalenie czy dana osoba jest biologicznym wujkiem/ciocią innej osoby. Test ten pozwala pośrednio ustalić ojcostwo poprzez badanie materiału DNA od dziecka oraz od brata/siostry domniemanego ojca. Test ma na celu ustalenie czy dana osoba jest biologicznym dziadkiem/babcią. Test ten pozwala pośrednio ustalić ojcostwo poprzez badanie materiału DNA od dziecka oraz od jednego bądź obydwojga rodziców domniemanego ojca. Na życzenie jesteśmy w stanie wykonać szereg innych testów DNA między innymi:
Test na macierzyństwo, Test Chromosom Y, Stworzenie Profilu genetycznego i ... wiele innych
Wymagania Materiał DNA powinien być pobrany od domniemanego ojca i dziecka Materiał DNA powinien być pobrany od conajmniej dwojga domniemanego rodzeństwa Materiał DNA powinien być pobrany od Cioci/Wujka oraz od dziecka Materiał DNA powinien być pobrany od jednego bądź dwojga dziadków oraz od dziecka Zależy od typu rodzaju testu, prosimy o kontakt
Standardowa Cena 550 PLN Nie dostępna Nie dostępna Nie dostępna Prosimy o kontakt
Cena za test Premium 890 PLN 890 PLN 890 PLN 890 PLN Prosimy o kontakt